Make your own free website on Tripod.com

 

發夢

我是在發夢
夢見世界大同
四海兄弟濟濟一堂
只是
仗現在還在打

我是在發夢
望見聖徒自強
雖離末日日子不長
也願拆彼此間的牆
只是
去愛的人不多

我是在發夢
看見理想中的她
與我同在寶馬上飛馳
追那共同的夢
只是
對於我這太奢侈

我又在發夢
得見另一個世界
唱那快樂的詩歌
這次
我不打算醒來